اضافه كردن به علاقمندی ها
خانگی سازی
ذخیره صفحه
درباره ما
افتو اَوبيدي و افتو زِخجالت وُرگَشت

گلِ افتو وَبيدم وا تو و تا شو مندم


( صدای آب هرگز زیبا نخواهدبود
اگرصخره و سنگ درمسیر رودخانه زندگی نباشد)
اینجانب امید سهرابی از دیار با صفای
چهراز و به بختاری بودن خود افتخار میکنم
و هدف بنده معرفی کامل روستای چهراز
و ایل بزرگ بختیاری میباشد
با تشکر امید سهرابی
.................................................
{غم گویل وجونوم ریشه داره
پلنگ و شیر زمو اندیشه داره
دیار با صفای بختیاری، هزاران
شیر نر منه بیشه داره}
.................................................
موبایل : 09387709519
موضوعات مطالب
آرشیو مطالب
آمار و امكانات
تعداد بازدیدها :
افراد آنلاین :


حق حظانت - [ ]
ارسال شده توسط امید سهرابی در ساعت 17:45

یکی از بحث های مهم در جامعه ما مسئله حق حضانت و نگهداری طفل می باشد. با نگاهی به پرونده های دادگاه و همچنین مشاهده فیلم های تلویزیونی که بر اساس واقعیت های جامعه ساخته شده اند موارد زیادی دیده می شود که انگیزه انسان را برای یک بحث جامع و دقیق تحریک می کند. مثلاً آیا حق حضانت طفل با مادر است یا پدر، یا مشترک می باشد؟ آیا سن طفل یا پسر و دختر بودنش مطرح است؟ آیا توانایی مالی یا ناتوانی هر یک از والدین مطرح می باشد؟ آیا حق حضانت قابل خرید و فروش یا واگذاری است؟ آیا زن در مقابل اِعمال حق حضانت یا اسقاط آن، حق مطالبه پول یا چیز دیگری را دارد؟ شوهر چطور؟ آیا

طلاق و ناسازگاری در مسئله نقشی دارد؟

آنچه با عنوان اجرت بانوان و حق حضانت و نگهداری کودکان در سه قسمت تهیه شده، پاسخ به پرسش هایی از این دست می باشد که امیدواریم بتواند تصویری روشن را از مباحث یادشده در نگاه نگارنده به دست دهد.

قبل از ورود به بحث مناسب است دو ماده قانونی که در قانون مدنی مربوط به این بحث است ذکر شود:

ماده 1169: برای نگهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت، حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم، حضانت آنها با مادر خواهد بود.

ماده 1170: اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا با دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود.

اولین سؤالی که در ذهن انسان خلجان می کند، تفکیک بین پسر و دختر است. از یک سو انسان از متون شرع به دست می آورد که در این گونه امور نخواسته تعبد خاصی را مطرح سازد، از سوی دیگر هر کس به وضوح می یابد که پسر نیز در دو تا هفت سالگی نیاز به مهر و عطوفت مادر دارد، می خواهد در آغوش گرم مادر باشد و از مراقبت های او برخوردار شود. وقتی در نظام تکوین این گونه است که پس از دو سال نه پسر و نه دختر، نمی توانند از محبت مادر، چشم بپوشند بعید به نظر می رسد که از نظر نظام تشریع بتوان به خداوند نسبت داد چنین حکمی کرده و نظام تشریع و تکوین را ناهماهنگ قرار داده باشد.

علاوه بر این، پس از هفت سال، نیاز دختر و پسر، به حضانت مادر پایان نمی پذیرد. بچه هفت ساله تازه کلاس اوّل دبستان را به پایان رسانده است. او علاوه بر نیاز به محبت های مادر، به مراقبت، نیاز دارد.

با یک نگاه به موارد منحرف شدن جوانان و افتادن در دام اعتیاد، قاچاق، فساد و فحشا، به راحتی روشن می شود اکثر این افراد از داشتن یک کانون گرم خانوادگی محروم بوده، یا سایه مادر را بر سر نداشته یا بدون پدر و مادر رشد کرده اند. این افراد چون در سنین کودکی از محبت مادر محروم بوده اند، بیشتر عقده ای، خشن و گاه از مبادی فرهنگ و آداب انسانی دورند. بنابراین به نظر می رسد حتی پس از هفت سال از لحاظ اجتماعی شاید صحیح نباشد فرزند ـ پسر یا دختر ـ را از مادرش گرفت و او را در گرداب حوادث رها کرد.

از سوی دیگر گاهی زنانی یافت می شوند که به جهت شاغل بودن یا اشتغال به تحصیل، ترجیح می دهند حتی دو سال حضانت طفل را قبول نکنند، تا چه رسد به هفت سال یا بیشتر!

بنابراین در فقه و حقوق مدنی، در کنار بحث حق حضانت، تکالیف نیز مطرح شده است تا روشن شود در صورتی که آنان یا یکی از آنان، از حقوق خود گذشت یا از انجام مسئولیت خود سر باز زد چه باید کرد؟

ماده 1168: نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

ماده 1172: هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگهداری او امتناع کند.

بحث دیگری که کنار این مباحث مطرح است، نفقه ها و هزینه های طفل، چه قبل از دو سال و چه بعد از آن، می باشد. اگر حضانت با مادر و تأمین هزینه ها با پدر باشد، چطور در مورد طفل، مادر می تواند حق حضانت را اعمال کند و پدر حق ولایت و سرپرستی را؟ از این رو لزوم بحث در باره حق حضانت، حکم حضانت یا تکلیف به حضانت پیش می آید و به دنبال آن بحث تزاحم و ناسازگاری آن با ولایت و سرپرستی پدر، که اگر حضانت مادر با ولایت پدر یا جد طفل ناسازگار شد، کدام مقدّم است؟

این موارد باید از دیدگاه فقهی موشکافی شود. وقتی معلوم گشت حکمی ثابت است و با تحولات زمان و مکان تغییر نمی یابد، نوبت به سایر مباحث در آن باره می رسد.

برخی از صورت ها و فرض هایی که برای مسئله حضانت مطرح می باشد این است:

1ـ کودک یا کمتر از دو سال دارد یا بیش از دو سال و کمتر از هفت سال یا بیش از هفت سال دارد و نابالغ است و یا بالغ می باشد.

2ـ والدین زنده اند و با صفا و صمیمیت با هم زندگی می کنند یا مشاجره و نزاع دارند ولی به طلاق منجر نشده، یا اینکه طلاق بینشان جدایی انداخته است. در صورت آخری مادر طفل پس از طلاق شوهر کرده یا بدون شوهر است.

3ـ والدین مرده اند.

4ـ تنها پدر مرده و مادر زنده است. در این صورت او ازدواج کرده یا نکرده است.

از ترکیب صورت ها، صورت های متعددی به وجود می آید که باید جدا بحث شود، زیرا هر بحث با توجه به اینکه ترکیبی از ولایت پدر، حضانت مادر، اجرت رضاع و ... می باشد دارای سختی خاصی می باشد و به هم آمیختن صورت ها، بحث را مشکل می کند.

صورت ها

1ـ طفل پسر، دختر، کمتر از دو سال دارد و پدر و مادر بدون نزاع با هم زندگی می کنند.

2ـ طفل کمتر از دو سال دارد و پدر و مادر نزاع دارند.

3ـ طفل کمتر از دو سال دارد و طلاق بین پدر و مادر جدایی افکنده و مادر ازدواج مجدد نکرده است.

4ـ طفل کمتر از دو سال دارد و طلاق بین پدر و مادر جدایی افکنده و مادر ازدواج مجدد کرده است.

5ـ طفل دختر است و بیش از دو سال و کمتر از هفت سال دارد و طلاق بین پدر و مادر جدایی افکنده و مادر ازدواج مجدد نکرده است.

6ـ طفل دختر است و بیش از دو سال و کمتر از هفت سال دارد و طلاق بین پدر و مادر جدایی افکنده و مادر ازدواج مجدد کرده است.

7ـ طفل پسر است و بیش از دو سال و کمتر از هفت سال دارد و طلاق بین پدر و مادر جدایی افکنده و مادر ازدواج مجدد نکرده است.

8ـ پسر بیش از دو سال و کمتر از هفت سال دارد و طلاق بین پدر و مادر جدایی انداخته و مادر ازدواج مجدد کرده است.

9ـ طفل (پسر، دختر) بیش از هفت سال دارد و بالغ نیست و طلاق بین پدر و مادر جدایی افکنده و مادر ازدواج مجدد نکرده است.

10ـ طفل بیش از هفت سال دارد و بالغ نیست و طلاق بین پدر و مادر جدایی افکنده و مادر ازدواج مجدد کرده است.

11ـ طفل چه کمتر از دو سال، چه بیشتر از آن، چه کمتر از هفت سال، چه بیشتر، و تنها مادر زنده است.

12ـ طفل چه کمتر از دو سال، چه بیشتر از آن، چه کمتر از هفت سال، چه بیشتر از آن، و تنها پدر زنده است.

13ـ طفل، بالغ و غیر بالغ، مجنون یا سفیه است.